این برنامه ی کوچک ، کلیه افعال انگلیسی را به اسپانیایی برای شما لیست میکند و می توانید صرف افعال اسپانیایی را نیز مشاهده کنید. (آیکون رعد و برق زیر هر فعل را بزنید تا صرف صیغع های فعل را به شما نشان دهد) 

  •  

دانلود از اینجا یا اینجا با حجم 1.5 مگابایت