کتاب Dicho y hecho: Beginning Spanish با متدی متفاوت و آسان شما را در یادگیری زبان اسپانیایی همراهی میکند. در این کتاب همچنین راهنمای تدریس نیز وجود دارد. 

آموزش اسپانیایی کتاب

دانلود از اینجا یا از اینجا