دیکشنری diccionario ilustrado de la biologia یک دانشنامه کامل به زبان اسپانیایی برای کسانی است که در رشته های شیمی، پزشکی، پرستاری، بیولوژی و مانند آن درس خوانده اند. 

برخی از مباحث این کتاب : 

 • فرمول های شیمی آلی
 • انواع آنزیم ها 
 • زندگی تک سلولی ها 
 • هاگ ها ... گیاهان 
 • سخت پوستان 
 • موجودات دریایی
 • سلول های جانداران از جمله انسان
 • طرز کار بافت های پیچیده بدن از قرنیه تا روده ! 
 • کروموزوم ها
 • مباحث داروینی
 • ...

دیکشنری تصویری اسپانیایی

دانلود با حجم 52 مگ (لینک زاپاس)